De academy

Geschreven door: Herold Dat

Een TOP 2020 !

Het jaartal 2 x 20 is een Olympisch jaar. Als oud topsporter kijk ik altijd uit naar Olympische jaren, het brengt herinneringen uit mijn eigen sportverleden naar boven en tegelijkertijd zorgt het altijd voor de nodige nieuwe inzichten. Op dit moment ben ik nieuwsgierig hoe onze sporters gaan presteren in 2020, daarnaast vraag ik me oprecht af wat het nieuwe jaar voor het talent van de medewerker in petto heeft. Ik ben benieuwd hoe bedrijven en organisaties deze prestaties in kaart gaan brengen en wat zij denken dat nodig is om hun grootste goed in het nieuwe jaar naar een hoger niveau te tillen. 

1357 Views

Spread the word

Talenten management

Het groeien als persoon is in mijn ogen alleen mogelijk als je naar jezelf durft te kijken. Je de eigen drijfveren kent, openstaat voor feedback en daar de nodige reflectie op durft los te laten. Dit gebeurt in veel organisaties middels functioneringsgesprekken, waarbij het waarneembare gedrag van de medewerkers aan de hand van functieprofielen wordt getoetst. Ongeveer één derde van de dag besteden wij aan werken. Een groot deel van ons levensgeluk en levenskwaliteit hangt af van zingeving. Ik doel daarbij op zaken die voor ons nut hebben, waarde toevoegen en energie geven. Een goede balans tussen het privé- en werkleven, de wijze waarop we omgaan met werkdruk bepaalt uiteindelijk onze belastbaarheid. Als we acute en langdurige stress ervaren, weten we voor onszelf vaak prima wat er nodig is om evenwichtig te zijn en wat de balans verstoort. De afgelopen jaren is door veel werkgevers, naast talenten management, op duurzaamheid en vitaliteit ingezet. De voordelen hiervan zijn inmiddels breed onderzocht en afgezet tegen de nadelen. Het is daarbij alom bekend dat veranderen nooit vanzelf gaat en juist daarom worden er preventieve programma’s aangeboden om medewerkers gezond en fit te houden. Het doel om hiermee uitval te voorkomen is wat mij betreft een prima tendens, die wij bij onze Academy in 2020 graag verder aanscherpen.

 

Onderstroom

Bij de Team Changing Academy geloven wij in het “veranderen van binnenuit” principe. Je kunt als organisatie de ambitie hebben om zaken anders, meer efficiënt of beter in te richten, maar als de medewerker de noodzaak om te veranderen niet ziet, wordt daarmee de verander-bereidheid negatief beïnvloedt. Het ervaren van werkdruk en spanning is een van de hoofdoorzaken van ziekteverzuim en uitval. Door onze complexe wetgeving, het zorgstelsel en de financiering van zorg is er daardoor altijd een spanningsveld tussen zorgaanbieders en zorginkopers. De huidige tijdsgeest en onze 24/7 maatschappij vraagt duidelijk om een andere aanpak. Bij verandermanagement is het zaak om helder te hebben wat er fundamenteel binnen een organisatie speelt. Het helder in kaart brengen van regels en werkwijzen is nodig om de praktijk soepel te laten verlopen. Werkprocessen roepen door individuele en/of collectieve gebeurtenissen bij  medewerkers vaak de volgende vragen op: “Help wat ben ik aan het doen ?” of anders bekeken “Help, wat ben ik juist NIET aan het doen ?” Juist daarom daagt de Team Changing Academy de medewerkers altijd uit om hun talenten ten volle te benutten. Door ze bij veranderingen te laten participeren en ze daarbij de kans te geven om te blijven groeien is volgens ons de essentie van trainen en opleiden. Bij organisaties waarvoor wij programma’s verzorgen zetten we daarom altijd in op de onderstroom.

 

Talent Program

Het talenten programma van de Academy zet in op performance management. Bij de meeste grote spelers op de arbeidsmarkt gebruiken hiervoor de Lean en/of Agile methodiek. Naar onze mening is het prima om in te zetten op werkprocessen, hardskills en efficiency, echter vinden wij dat hierbij de echte talenten en softskills van medewerkers te weinig worden belicht. Om het talent bij medewerkers volledig aan te boren, brengen wij met een 20 maanden durend programma drie duidelijke afgebakende en te ontwikkelen gebieden onder het voetlicht. Wij verdiepen samen met het talent op personal performance, laten hem of haar ervaren wat teamdynamica inhoudt en delen onze inzichten over organisatie denken. Zo brengen wij eenduidig het ontwikkelperspectief in kaart en stemmen dit af op het kwalificatiedossier en functieprofiel. Zo worden de groeimogelijkheden bloot gelegd, geven wij het talent zelf de regie, door hen een rol te laten pakken die past bij de persoonlijke capaciteiten.

 

Uniek 270 Hours Assessment

Presteren onder druk, bij uitdagingen het hoofd koel kunnen houden, je eigen energie balans kunnen managen, de beleving van stress positief kunnen beïnvloeden, arbeidsomstandigheden efficiënt durven inrichten, maakt in onze optiek anno 2020 het verschil als het gaat om creëren van werkgeluk. Het besef “every mind matters” om daarmee de eigen gezondheid te waarborgen, spreekt voor ons voor zich. Om zeker te zijn dat de juiste persoon op de juiste plek zit, geloven wij dat een unieke werving- en sollicitatieprocedure bijdraagt aan een sterke bedrijfscultuur. Een onvergetelijk en waardevol begin van iemands loopbaan zorgt voor meer binding, hiermee wordt de kans groter dat de medewerker langer bij de organisatie werkzaam blijft.

 

Future Proof

Opvattingen uit de positieve-gezondheid-theorie, die gelooft in het managen van de eigen mentale belasting en belastbaarheid, sluiten naadloos aan bij onze manier van denken en doen. Wij werken daarom bij het uitvoeren van een taak altijd vanuit een mentaal plan. In ons mentaal plan hebben wij logischerwijs onze vijf  opeenvolgende stappen; vertrouwen, strategie, focus, actie en resultaat verwerkt. Zo leren wij je handelen vanuit (zelf)vertrouwen en het daarbij inzetten van persoonlijke drijfveren. Door het doel helder voor ogen te nemen bepaal jij de door jou te volgen strategie. Door daarbij voor een juiste focus te zorgen laten wij je ervaren hoe jij in actie het meest effectief bent. En leer jij wat er nodig is om dit vast te houden. Na het volbrengen van de opgedragen taak laten wij je op basis van de eigen emoties benoemen waar het succes of falen aan te danken is geweest. Dit zorgt voor lerend vermogen, verrijkt het eigen referentiekader en biedt juist daardoor ruimte voor verandering. Om te komen tot het beoogde resultaat is goed inrichten van het proces en het helder op je vizier hebben van de te leveren prestatie de sleutel tot succes. De kennis van mentale vaardigheden maakt het mogelijk het eigen mentale mengpaneel te gebruiken, dit maakt jou future proof.

 

Het Talent Ontmoet Persoonlijkheid

Namens het gehele team van de Academy willen we je een goed uiteinde van 2019 wensen en zien wij ernaar uit om 2020 tot een TOP jaar te maken, waar het eigen Talent een Ontmoeting krijgt met jouw Persoonlijkheid ….

Over Herold Dat

Typerende woorden voor Herold Dat: Snelle denker, vader, teamspecialist, gangmaker, eerlijke praatgraag, oud-topsporter, zoon, uitdager, gefocust, clownesk, familie man, deelnemer Expeditie Robinson en regenliefhebber. Zijn haarscherpe aanpak zet je aan tot nadenken. In de blogs van Herold lees je zijn kijk op het hebben van een positieve mindset en laat hij je inzien dat leren begint waar je comfort zone eindigt.

© 2019 - Team Changing Academy | Privacy | Voorwaarden | Identiteit en ontwikkeling door Folded Paper