Privacybeleid

Het privacybeleid is van toepassing op persoonlijke gegevens die door de klanten van het bedrijf worden verstrekt, zowel voor het leveren van verschillende soorten diensten als voor andere interacties, meestal in elektronisch formaat, evenals met de deelname van klanten aan bedrijfspromoties, het bieden van technische ondersteuning aan de klant en service onder garantie.

behoudt zich het recht voor om wijzigingen en aanvullingen aan te brengen in de huidige bepalingen van het Privacybeleid, terwijl deze wijzigingen en aanvullingen voorrang hebben op de huidige bepalingen van het Beleid. Houd er rekening mee dat de geleverde diensten links kunnen bevatten naar derden die hun eigen bepalingen van het Privacybeleid hebben. In dergelijke gevallen is het niet verantwoordelijk voor de inhoud en naleving van de bepalingen van het privacybeleid van een derde partij. Door zijn persoonlijke gegevens te verstrekken, geeft de klant volledige toestemming voor de verwerking ervan op de manieren die worden bepaald door de huidige bepalingen van het privacybeleid van het bedrijf.

Procedure voor het verzamelen, opslaan en vernietigen van persoonsgegevens

verzamelt persoonlijke gegevens alleen met toestemming van de gebruiker en uitsluitend om de klant een dienst of een dienst te bieden die informatie van privé-aard vereist: aankoop in een online winkel, deelname aan promoties, garantie en service. Om het lekken van de persoonsgegevens van de klant te voorkomen, maakt hij gebruik van een volledig scala aan informatiebeveiligingsmaatregelen (technisch en organisatorisch).

De maximale bewaartermijn voor de persoonsgegevens van de klant is 75 jaar vanaf de datum waarop het bedrijf informatie van privé-aard ontvangt. In andere gevallen bewaart het bedrijf de persoonsgegevens van de klant tot de beëindiging van zijn activiteiten.

Vernietiging, depersonalisatie of blokkering van persoonlijke gegevens of hun deel van de klant wordt uitgevoerd om de mogelijkheid van verdere verwerking van deze informatie uit te sluiten.

verzamelt persoonsgegevens van de klant in de volgende categorieën:

Technische informatie:

Bij het registreren op de website verzamelt het bedrijf de persoonlijke informatie van de klant die nodig is voor gebruikersauthenticatie / personalisatie van diensten / levering van bestellingen / feedback van klanten:

Informatie over gebruikersacties:

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens van klanten:

verstrekt geen persoonsgegevens van klanten aan derden, behalve in de volgende gevallen:

Gebruik van cookies en puntmarkeringen

Cookies maken het verzamelen van de volgende informatie over de client mogelijk: IP-adres / besturingssysteem / browsertype / URL's van verwijzende sites. Dit is nodig om de dienstverlening aan de klant van het bedrijf te verbeteren (het opslaan van een wachtwoord op de website bij het sluiten van de browser, het analyseren van verkeer, enz.) Puntmarkeringen worden gebruikt om onpersoonlijke informatie over gebruikers op de website (bezoekers/ weergavetellers op de website) grafisch weer te geven. Indien gewenst kan de klant op elk moment het volgen van zijn acties voorkomen door cookies uit te schakelen.

Gebruikersrechten met betrekking tot persoonsgegevens

Alle klanten kunnen hun persoonlijke gegevens bewerken in hun persoonlijke account. Als de gebruiker de wens uitspreekt om te stoppen met het verwerken van zijn persoonlijke gegevens, moet de klant contact opnemen.